องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

นายอับดุลหะแว  เระ
นายก อบต.เชิงคีรีนายอับดุลมานัน  แวหะยี
รองนายก อบต.

นายการี  อูมูมิยูง
รองนายก อบตนายซุลกรุนันต์  เจ๊ะนะ
เลขาฯนายก อบต

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7364 4256 Email:Chengkiri123@gmail.com