องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

นายอามาน  ดอเล๊าะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

น.ส.นูรีดา  ดะอุแม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ภัทธิรา  แปะดำ
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.อรทัย  จันทร์อ่อน
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.สูไวบ๊ะ  อาลี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโมหามัดการิ่ง  หะยีกะจิ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
น.ส.วิลาสิณี  แตบาตู
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.นายีตา  ยามา
ผช.จพง.ธุรการ
นายอดุลย์  ดอเลาะ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.นูรหม๊ะ  เจ๊ะนะ
ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน
น.ส.นูรมา  เจ๊ะสาหนิ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
น.ส.ฟาตีเร๊าะ  เร๊ะ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นายมะกือตา  เระ
พนักงานขับรถยนต์
นายซับรี  สาและ
พนักงานขับรถยนต์
นายอาปีซี  ดาราวี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอิบราเฮง  วาเงาะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายกอเดร์  เลาะ
คนงานรถบรรทุกขยะ

นายอิรฟาน  ดือราแม
คนงานรถบรรทุกขยะ
นายอิสมาแอ  มาแน
คนงานทั่วไป
นายมานาเซ  เจ๊ะนาแว
คนงานทั่วไป
นางนูรไอนี  มะกิเยาะ
คนงานทั่วไป
นายอับดุลฮาเด  นาวานิ
ยาม
นายมะยูโซ๊ะ  เระ
ยามองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7364 4256 Email:Chengkiri123@gmail.com